Үйл ажиллагааны тайлан

НүүрҮйл ажиллагааны тайлан

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал (2024 он)

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2024-03-18

2023 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2023-07-20

2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2023-04-30

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал (2023 он)

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2023-03-07

2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2022-07-20

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал (2022 он)

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2022-02-28

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал (2021 он)

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2021-02-28

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал (2020 он)

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2020/04/20

2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2020-08-05

2019 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2019-07-29
2. "Айтүүлс" ХКITLS2020-04-01

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал (2019 он)

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2019/04/10

2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2018-07-30
2. "Айтүүлс" ХК ITLS2019.01.22

2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

#Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
1. "Айтүүлс" ХКITLS2018-07-30