Санхүүгийн мэдээлэл

НүүрСанхүүгийн мэдээлэл
 • Санхүүгийн үзүүлэлт ( 2020 он )

  • Нийт хөрөнгө
   3,564,222,800
  • Өр төлбөрийн нийт дүн
   101,874,900
  • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн
   3,462,347,900
  • Нийт хувьцааны тоо ширхэг
   34,452,124

  Санхүүгийн харьцаанууд

  • Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)
   0.0737
  • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж (ROE)
   0.0759
  • Нийт хөрөнгийн эргэц (ROTA)
   0.0829
  • Нэгж хувьцааны өгөөж (EPS)
   7.627
  • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio)
   11.1591

  Санхүүгийн үзүүлэлт / Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт /

  • Нийт борлуулалтын орлого
   3,234,368,600
  • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
   2,282,146,700
  • Нийт ашиг
   295,428,500
  • Цэвэр ашиг
   262,765,900
  • Ногдол ашиг (энгийн/)
   0.
  • Ногдол ашиг (давуу эрхийн)
   0.
  • Нэгж хувьцааны дансны үнэ
   100

  Санхүүгийн үзүүлэлт ( 2019 он )

  • Нийт хөрөнгө
   4,306,761,499.03
  • Өр төлбөрийн нийт дүн
   1,107,179,388.23
  • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн
   4,306,761,499.03
  • Нийт хувьцааны тоо ширхэг
   34,452,124

  Санхүүгийн харьцаанууд

  • Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)
   0.0478
  • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж (ROE)
   0.0644
  • Нэгж хувьцааны өгөөж (EPS)
   5.9802
  • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio)
   12.0999

  Санхүүгийн үзүүлэлт / Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт /

  • Нийт борлуулалтын орлого
   3,141,892,083.43
  • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
   2,385,417,057.62
  • Цэвэр ашиг
   206,030,756.56
  • Ногдол ашиг (энгийн/)
   0.
  • Ногдол ашиг (давуу эрхийн)
   0.
  • Нэгж хувьцааны дансны үнэ
   92.87

  Санхүүгийн үзүүлэлт ( 2018 он )

  • Нийт хөрөнгө
   3,601,082,300
  • Өр төлбөрийн нийт дүн
   607,530,900
  • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн
   2,993,551,400
  • Нийт хувьцааны тоо ширхэг
   34,452,124

  Санхүүгийн харьцаанууд

  • Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA)
   3,601,082,300
  • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж (ROE) (ROE)
   607,530,900
  • Нийт хөрөнгийн эргэц (ROTA)
   2,993,551,400
  • Нэгж хувьцааны өгөөж (EPS)
   34,452,124
  • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio)
   19.5286

  Санхүүгийн үзүүлэлт / Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт /

  • Нийт борлуулалтын орлого
   1,512,815,800
  • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
   597,985,800
  • Нийт ашиг
   191,195,000
  • Цэвэр ашиг
   171,302,300
  • Ногдол ашиг (энгийн/)
   0.
  • Ногдол ашиг (давуу эрхийн)
   0.
  • Нэгж хувьцааны дансны үнэ
   87
 • 2021 оны 2-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2021-07-28

  2020 оны 4-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2021-03-22

  2019 оны 4-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2020-02-21

  2019 оны 3-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2019-10-23

  2019 оны 2-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2019-07-22

  2019 оны 1-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХК ITLS2019-04-20

  2018 оны 4-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХКITLS2019-02-15

  2018 оны 2-р улирлын тайлан

  #Компанийн нэрСимболНийтэлсэн огнооТатаж авах
  1"Айтүүлс" ХК ITLS2019-02-15