Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

НүүрБорлуулалтын дараах үйлчилгээ

Борлуулалтын албаар шийдвэрлэгдэх асуудлууд

  • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах
  • Үйлчилгээний хугацаа болон төлбөрийн талаарх мэдээлэл
  • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тохиргооны талаар болон засвар үйлчилгээний зааварчилгаа авах
  • Хэрэглэгчийн системийн ажиллагаа болон зааварчилгаа авах
  • Санал гомдол хүлээн авах зэрэг асуудлаар холбогдох боломжтой.

Техникийн албаар шийдвэрлэгдэх асуудлууд

  • Хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ дээр гарсан асуудлуудыг техникийн талаас шалгуулах түүнийг шийдвэрлэх засварлах
  • Техникийн заавар зөвлөмжийг мэргэжлийн инженерүүдээс авах
  • Датацентрийн холбоотой бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар