Хурлын мэдээлэл

НүүрХурлын мэдээлэл
 • Хурлын мэдээлэл 2024.03.11

  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
   2024-04-19 10:00 цагт
  • Бүртгэх өдөр:
   2024 оны 03 сарын 29-ний өдөр
  • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
   2024-03-11, 2024-03-26
  • Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
   1. Өдрийн сонин 2024 оны 3 сарын 11-ний дугаар, Өдрийн сонин 2024 оны 3 сарын 26-ны дугаар
   2. Өөрийн компанийн веб хуудас: ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР
   3. МХБ-ийн веб хуудас: АЙТҮҮЛС ХК -ИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ
   4. news.mn мэдээллийн сайтын 2024 оны 03 сарын 11-ний "Айтүүлс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар нийтлэл
  • Хуралдах газар:
   Монгол улс, Сүхбаатар дүүрэг, Юнескогийн гудамж-8, Континентал зочид буудал, 2 давхарт байрлах хурлын тэнхимд
  • Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
   1. Компанийн 2023 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
   2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
   3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
   4. Компанийн 2023 оны ашгаас ногдол ашиг хуваарилах талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
   5. Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
   6. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох;
   7. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлах.
  • Шийдвэр:
   "Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2024-03-06 өдрийн №24/006 тоот тогтоол
  • Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
   Комиссын дарга:
   Д. Жигжид /Маркетинг, борлуулалтын хэлтсийн менежер/
   Гишүүд: Г. Янжинлхам /ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга/, Т. Энхмаа /Маркетинг, борлуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/
   Хурлын тооллогын комисс:
   Комиссын дарга: Ш. Батдэмбэрэл /Дата төвийн дэд бүтцийн хэлсийн менежер/
   Комиссын гишүүн: О. Билэгсайхан /Системийн инженер/, Х. Уянга /Системийн админ/
  • Холбоо барих утас:
   99059722, 75755585 (1)
  • МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
   2024-03-11

  Хурлын мэдээлэл 2023.03.07

  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
   2023-04-15 11:00 цагт
  • Бүртгэх өдөр:
   2023 оны 03 сарын 22-ний өдөр
  • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
   2023-03-07, 2023-03-09, 2023-03-22, 2023-03-24,
  • Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
   1. Өдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 07-ны дугаар, Өдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 22-ны дугаар, Өнөөдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 09-ны дугаар, Өнөөдрийн сонин 2023 оны 3 сарын 24-ний дугаар
   2. Өөрийн компанийн веб хуудас: ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР
   3. МХБ-ийн веб хуудас: АЙТҮҮЛС ХК -ИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ
  • Хуралдах газар:
   Монгол улс, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпын гудамж, Реженси ресиденс, 2 давхарт 203 тоот танхимд
  • Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
   1. Компанийн 2022 оны Бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
   2. Компанийн 2022 оны Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
   3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
   4. Компанийн ногдол ашиг хуваарилахгүй талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах;
   5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох;
   6. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлах.
  • Шийдвэр:
   "Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2023-03-03 өдрийн №23/005 тоот тогтоол
  • Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
   Комиссын дарга:
   Г.Янжинлхам /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/,
   Гишүүд: Д.Билэгжаргал /Хэрэглэгчийн үйлчилгээний мэргэжилтэн/, Б.Мөнхцэлмүүн /Захиргаа, хүний нөөцийн мэргэжилтэн/
   Хурлын тооллогын комисс:
   Комиссын дарга: Д. Жигжид /Борлуулалтын мэргэжилтэн/
   Комиссын гишүүн: Э. Ганзориг /Хөгжүүлэгч/, Х. Уянга /Хэрэглэгчийн үйлчилгээний мэргэжилтэн/
  • Холбоо барих утас:
   99059722, 75755585 (1)
  • МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
   2023-03-07

  Хурлын мэдээлэл 2021.03.26

  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
   2021-04-29 15:00 цагт
  • Бүртгэх өдөр:
   2021 оны 04 сарын 05-ны өдөр
  • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
   2021-03-22, 2021-04-05
  • Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
   1. Өдрийн сонин 2021-03-22 болон 04 сарын 05-ны өдрийн дугаар
   2. Өөрийн компанийн веб хуудас: https://www.itools.mn/айтүүлс-хк-ийн-хувьцаа-эзэмшигчди-3/
   3. МХБ-ийн веб хуудас: http://mse.mn/mn/company/543
  • Хуралдах газар:
   Айтүүлс ХК-ийн албан ёсны фэйсбүүк хуудсаар цахим хэлбэрээр хийгдэнэ. https://www.facebook.com/itools.mn
  • Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
   1. 2020 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан
   2. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах
   3. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
   4.Компанийн ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
   5. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох
   6. “Ай Си Ти Групп” ХК-тай зээлийн гэрээ байгуулах тухай
   7. Компанийн ТУЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны төсөв
  • Шийдвэр:
   "Айтүүлс" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2021-03-16 өдрийн №21/08 тогтоол
  • Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
   Комиссын дарга: Г.Янжинлхам,
   Гишүүд: Д.Билэгжаргал, С.Бямбажав
   Хурлын тооллогын комисс:
   Комиссын дарга: С.Бямбажав
   Комиссын гишүүн: О.Далайхүү, А.Мөнхбилэг
  • Холбоо барих утас:
   99059722, 75755585 (1)
  • МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
   2021-03-22

  Хурлын мэдээлэл 2019.04.24

  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
   2019-04-24 15:00 цагт
  • Бүртгэх өдөр:
   2018-04-04
  • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
   2018-03-23
  • Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
   1. Өдрийн сонин 2019.03.20 болон 2019.04.04 ний дугаар
   2. Өөрийн компанийн веб хуудас: https://www.itools.mn/хувьцаа-эзэмшигчдийн-хурлын-зар/
   3. МХБ-ийн веб хуудас: http://www.mse.mn/mn/company/543
  • Хуралдах газар:
   Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу-49 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын хурлын танхим
  • Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
   1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж батлах
   2. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө танилцуулах
   3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
   4. ТУЗ-ийн гишүүд сонгох,төсөвийг батлах
   5. "Синет" ХХК -ийн хувьцааг худалдан авах
  • Шийдвэр:
   “Ай түүлс” ХК-ийн ТУЗ 2019-03-15 №“Ай түүлс” ХК-ийн ТУЗ -ийн хурлын 06 тогтоол
  • Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
   Дарга: А.Баттамир Гишүүд: Г. Шаравдэмбэрэл, Ч. Энхбат - Хурлын тооллогын комисс: Л. Цэрэн-Очир Гишүүн: Э.Онон
  • Холбоо барих утас:
   99059722, 75755585 (1)
  • МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
   2019-03-20

  Хурлын мэдээлэл 2018.04.30

  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа:
   2018-04-30 15:00 цагт
  • Бүртгэх өдөр:
   2018-04-06
  • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах өдөр:
   2018-03-21
  • Зарлуулсан эх сурвалж /он, сар, өдөр, дугаар/:
   1. "Өдрийн сонин"-ы 2018.03.21 Лхагва №060/5903/
   2. Өөрийн компанийн веб хуудас: https://www.itools.mn/article46.html
   3. МХБ-ийн веб хуудас: http://mse.mn
  • Хуралдах газар:
   Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу-49 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын хурлын танхим
  • Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:
   1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
   2. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
   3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
  • Шийдвэр:
   ТУЗ 2018-03-16 №05
  • Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн:
   Б.Ариунзул, Л. Золбаяр, Э.Онон
  • Холбоо барих утас:
   99059722, 99072783
  • МХБ олон нийтэд зарласан огноо:
   2018-03-21
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр 2024.04.19

  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
   Ээлжит
  • Хуралдсан огноо:
   2024-04-19 10:00 цагт
  • Хуралдсан газар:
   Монгол улс, Сүхбаатар дүүрэг, Юнескогийн гудамж-8, Континентал зочид буудал, 2 давхарт байрлах хурлын тэнхимд
  • Хурлын ирц:
   52.2%
  • Шийдвэрийн тогтоолууд:
   https://itools.mn/wp-content/uploads/2024/05/Айтүүлс-ХК-н-2024-оны-ТУЗ-н-хурлын-шийдвэр.pdf

  Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр 2019.04.24

  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
   Ээлжит
  • Хуралдсан огноо:
   2019-04-24 15:00 цагт
  • Хуралдсан газар:
   Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын 211 тоот
  • Хурлын ирц:
   61.4%
  • Шийдвэрийн тогтоолууд:

  Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр 2018.04.30

  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл:
   Ээлжит
  • Хуралдсан огноо:
   2018-04-30 15:00 цагт
  • Хуралдсан газар:
   Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын 211 тоот
  • Хурлын ирц:
   61.4%
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр:
   Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
   ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах
   Зөвшөөрсөн: 18, Татгалзсан: 1, Түтгэлзсэн: 0
  • Шийдвэрийн тогтоолууд: