Домэйн нэр

НүүрМэдлэгийн СанДомэйн нэр шилжүүлэх

Домэйн нэр шилжүүлэх

Тө өөрийн эзэмшиж буй домайн нэрийг дараах байдлаар шилжүүлэн өөрийн хүссэн домайн бүртгэгч байгууллага дээр ашиглах боломжтой

1.  ITOOLS – > Бусад домайн бүртгэгч / МОНГОЛ /

Домайн нэрээ Монгол дотроо шилжүүлэх бол / Datacom Magicnet г.мэт / домайн хаягаа шилжүүлж авах гэж байгаа газраасаа USER MAIL, USER ID -г авч тусламжийн хүсэлтээр борлуулалтын албаруу илгээнэ.

Хугацаа дууссан домайн шилжүүлэх боломжгүй.

https://secure.itools.mn/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=107

2. Бусад домайн бүртгэгч / МОНГОЛ / -> ITOOLS

Өөр Монгол дахь домайн бүртгэгч байгууллагаас домайн нэрээ Айтүүлс-руу шилжүүлэх бол манай талаас USER MAIL ,  USER ID – г борлуулалтын албаруу тусламжийн хүсэлт илгээж аваад тухайн мэдээллийг домайн бүртгэлтэй байгаа байгууллагадаа өгөхөд домайн нэрийн бүртгэгч байгууллага Айтүүлс- руу шилжүүлж өгнө.
Хугацаа дууссан домайн шилжүүлэх боломжгүй.

https://secure.itools.mn/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=107

3.  ITOOLS – > Бусад домайн бүртгэгч / ГАДААД /

EPP code – оор шилжүүлэх боломжтой. Домайн байгаа газрынхаа удирдлагаруу ороод GET EPP – код дээр дарахад үсэг тоо холилдсон код гарч ирнэ.

ITOOLS.MN – Өөрийн бүртгэлээр нэвтрэх – Домайн – Миний домайн нэрүүд – Active – Get EPP CODE 

4. Бусад домайн бүртгэгч / ГАДААД / -> ITOOLS

EPP code – оор шилжүүлэх боломжтой. Домайн байгаа газрынхаа удирдлагаруу ороод GET EPP – код дээр дарахад үсэг тоо холилдсон код гарч ирнэ.

Энэ заавар танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?
ТиймҮгүй