Төлбөр тооцоотой холбоотой

НүүрТөлбөр тооцоотой холбоотой

Төлбөр тооцоотой холбоотой

  • НӨАТ баримт хэрхэн авах вэ ?

    Хэрэглэгч таны худалдан авалтынхаа НӨАТ автоматаар шивэгддэг боллоо. Үйлчилгээний ибаримт нь автоматаар таны хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэхэд бөглөсөн Байгууллагын регистрийн дугаараар шивэгдэнэ. Хэрэв та олон байгууллагын үйлчилгээтэй

  • Төлбөр төлөх боломжууд

    Таны захиалсан үйлчилгээний төлбөрийн нэхэмжлэх и-мэйл хаягаар илгээгдэх бөгөөд та дараах аргуудаар төлбөрөө төлөх боломжтой. 1. Шилжүүлэг болон Paypal : Дансны дугаарууд: Хаан банк: 5007783500 (MNT) Худалдаа хөгжлийн