Wordpress hosting үйлчилгээ

НүүрМэдлэгийн СанWordPress hosting – WordPress manager ашиглан plugin нэмэлт болон theme загварыг удирдах

WordPress hosting – WordPress manager ашиглан plugin нэмэлт болон theme загварыг удирдах

  1. WordPress manager дээрээсээ өөрийн сайтын  wordpress site admin удирдлага руу нэвтрэх хэсгийн(Login) ард байрлах сумыг дэлгэж Plugin болон Theme удирдах хэсгийн харна.wp theme
  2. Plugin болон Theme удирдлагын хэсэг дараах байдлаар харагдна.
  3. Manage Plugin- дээр дарж plugin удирдах хэсэгрүү орно.

          Manage  Theme -дээр дарж theme удирдах хэсэгрүү тус тус орно. Эндээс өөрт суусан байгаа болон идэвхитэй theme загвар харагдана. Add Themes хэсэг дээрээс нэрээр хайгаад суулгах, Upload Theme хэсэгт өөртөө байгаа theme хуулж оруулаад суулгах боломжтой.

Энэ заавар танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?
ТиймҮгүй