Виртуал Сервер

НүүрМэдлэгийн СанVestaCP – Удирдлагын системийг хэрхэн uninstall хийх вэ?

VestaCP – Удирдлагын системийг хэрхэн uninstall хийх вэ?

1. vesta сервисийг зогсооно.

# service vesta stop

2. Vesta CP-тай холбоотой package-уудыг устгана.
RHEL/CentOS:

# yum remove vesta*
# rm -f /etc/yum.repos.d/vesta.repo

Debian/Ubuntu:

# apt-get remove vesta*
# rm -f /etc/apt/sources.list.d/vesta.list

3. Файлын санг устгана.

# rm -rf /usr/local/vesta

Мөн “admin” хэрэглэгч болон түүнтэй холбоотой cronjob-ууд байвал зогсооно.

 

Айтүүлс ХК – Хязгааргүй боломж

Энэ заавар танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?
ТиймҮгүй