Бизнес имэйл үйлчилгээ

НүүрМэдлэгийн СанGmail application ашиглан и-мэйл холбох

Gmail application ашиглан и-мэйл холбох

1.Gmail application цэсрүү орж  SETINGS хэсгийг сонгоно.

2. Add account гэж ороод, Email төрлөөс Other хэсгийг сонгоно.

3.  Үүсгэх хэрэглэгчийнхээ и-мэйл хаягийг оруулаад Manual Setup хэсгийг сонгоно. И-мэйл төрлөөс Personal (IMAP) хэсгийг сонгоно.

What type of account?

  • IMAP сонголтоор тохируулбал таны и-мэйлүүд утас болон webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн и-мэйл хаягаараа ороход и-мэйлүүд сервер дээрээ хадгалагдана.
  • POP сонголтоор тохируулбал таны и-мэйлүүд зөвхөн утсан дээр хадгалагдана. webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн и-мэйл хаягаараа ороход и-мэйлүүд сервер дээр хадгалагдахгүй.

4. incoming server settings хэсэгт та өөрийн и-мэйл хаяг болон нууц үгийг оруулж өгнө.
Server хэсэг дээр
IMAP server дээр таны и-мэйл   биз-мэйл болон хостын и-мэйл бол  mail.taniidomainner.mn гэж”Бизнес и-мэйл”-н үйлчилгээ бол imap.taniidomainner.mn гэж бичихийг анхаарна уу!

5.Outgoing server settings хэсэгт хэсэгт та өөрийн и-мэйл хаяг болон нууц үгийг оруулж өгнө. SMTP SERVER хэсэгт  дээр таны и-мэйл   биз-мэйл болон хостын и-мэйл бол  mail.taniidomainner.mn гэж”Бизнес и-мэйл”-н үйлчилгээ бол smtp.taniidomainner.mn гэж бичихийг анхаарна уу!

Next товч дарснаар таны и-мэйл хаяг gmail applictaion той холбогдох болно.

Энэ заавар танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?
ТиймҮгүй