Хэрэглэгчийн систем

НүүрМэдлэгийн СанТусламжийн хүсэлт нээх

Тусламжийн хүсэлт нээх

1.Танд ямарваа нэгэн асуудал тулгараад албан ёсоор зайлшгүй шийдвэрлүүлэх шаардлага гарвал хэрэглэгчийн системд бүртгэлтэй хэрэглэгчээрээ нэвтрэн хамаарах албаа сонгон тусламжийн хүсэлт илгээcнээр бид хүсэлтийн дарааллын дагуу таны хүсэлтийг шийдвэрлэх болно.

Ингэснээр бид танд илүү хүрч түргэн шуурхай ажиллах боломжтой болох юм.

Энэ заавар танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?
ТиймҮгүй