Виртуал Сервер

НүүрМэдлэгийн СанСерверээ хянах – Хэрэглэгчийн системээс

Серверээ хянах – Хэрэглэгчийн системээс

Та хэрэглэгчийн системээрээ дамжуулан виртуал серверийнхээ CPU болон Memory ачааллыг харах боломжтой.

Үүний тулд:

1. www.secure.itools.mn буюу хэрэглэгчийн системд бүртгэлтэй эрхээр нэвтэрч орно.

2. Үйлчилгээ цэсний  Миний үйлчилгээнүүд хэсгийг  сонгон орно.

3. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтнаас Виртуал сервер VPS  үйлчилгээг сонгон Active/Идэвхитэй  товчин дээр дарж үйлчилгээрүү нэвтэрнэ.

4. СPU болон Memory ачаалал хувиар харагдана. Уг хуудас нь автоматаар минут бүрт шинэчлэгдэж серверийн яг тухайн үеийн ачааллыг харуулна.

 – Товч дээр дарвал сервер асна.       – Товч дээр дарвал сервер унтарна.     – Товч дээр дарвал сервер унтарч асна.

5. Хэрвээ дээрхи шиг таны серверийн үзүүлэлт гарахгүй “unknown” гэж харагдаж байвал та серверээ унтрааж асаах шаардлагатай.  товчийг дарна. Үүний дараа серверийн үзүүлэлтүүд хэвийн харагдаж эхлэнэ.

Айтүүлс ХК – Хязгааргүй боломж

Энэ заавар танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?
ТиймҮгүй