Виртуал Сервер

НүүрМэдлэгийн СанСерверийн IP хаяг хэрхэн солих вэ?

Серверийн IP хаяг хэрхэн солих вэ?

Хэрэв таны сервер centos 7.0 үйлдлийн систем суулгасан бол дараах зааврын дагуу серверийн ip хаягаа солих боломжтой.

1.    Терминал горимоос серверлүү root  эрхээрээ нэвтэрч орно.

2. Амжилттай нэвтэрч орсон бол өөрийн серверийн ip хаягийг ip a коммандаар харах боломжтой. Ингэхэд тухайн сервер дээрх Loopback ip address болон үндсэн IPv4 болон IPv6 хаягийн интерфэйс ens160 гэсэн нэртэйгээр харагдана.

#ip a

3. Тухайн интерфэйс дэхь IP хаягийг өөрчлөхийн тулд vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160  хавтсанд ifcfg коммандыг ашиглан өөрчлөлтийг хийнэ. Зарим ifcfg-ens160 файл centos үйлдлийн системийн хувилбараас хамаарч өөр форматтай харагдахыг анхаарна уу.

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160

4. Тухайн хэсэгт өөрчлөлт буюу edit хийхэд centos  үйлдлийн систем дээр i үсэг дарж edit хийх боломжтой болдог. Ингээд IP хаяг, subnetmask, default gateway, DNS дээр шаардлагатай утгуудыг солиж тавина.

5. Тохиргоог хадгалж гарсны дараа сүлжээг restart хийх шаардлагатай. Тохиргоог хадгалахдаа :wq комманд ашиглана.

#systemctl restart network

6. Таны домэйн нэр A record-р сервертэйгээ холбогдсон байгаа бол домэйн удирдлага руу гаа орж A record-уудыг шинэ хаягруу зааж өгснөөр таны домэйн нэр болон сервер шинэ ip хаягнаасаа ажиллаж эхлэх юм. IP хаяг солих явц амжилттай дууссан бол таны серверт ямар нэг өөрчлөлт орохгүй хуучин шигээ хэвийн ажиллах ёстой.
Айтүүлс ХК – Хязгааргүй боломж
Энэ заавар танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?
ТиймҮгүй