Домэйн нэр

НүүрМэдлэгийн СанСабдомэйн нэр үүсгэж чиглүүлэх

Сабдомэйн нэр үүсгэж чиглүүлэх

Анхаар: Тухайн домайны Nameserver нь үндсэн (default) Nameserver-үүд лүү заалттай байгаа тохиолдолд ажиллана. 

1. secure.itools.mn URL руу хандах

2. Дараах хэсгүүдэд өөрийн хэрэглэгчийн системийн бүртгэлтэй и-мэйл хаяг болон нууц үгийг оруулна.

2. Үндсэн нүүрний “Домэйн” хэсгээс “Миний домэйн нэрүүд”-ийг сонгоно.

3. IP хаяг заах гэж буй домэйний ард талд байрлах “Идэвхтэй/Active” товчийг дарна.

4. Дараа тухайн домэйний удирдах хэсэгт байрлах Домэйн нэрийн удирдлага/DNS management цэс рүү орно.

5. Manage A товчыг дарна. Гарч ирсэн хуудаснаас “Add a new A Record”-г дарна.

6. Дараа нь Hostname хэсэгт үүсгэх гэж буй сабдомэйн нэрээ бичнэ, IPv4 хэсэг дээр өөрийн заах гэж буй хаягаа, TTL (энэ нь тухайн тохиргоо интернэтийн төхөөрөмж дээр шинэчлэгдэх хугацаа) хэсэгт “7200” бичиж Add record дарахад амжилттай хадгалагдлаа гэж гарна.

Жич: Тус тохиргоо нь таны ашиглаж буй интернэтээс хамаараад 4-6 цагийн дотор бүрэн идэвхэжнэ.

Энэ заавар танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?
ТиймҮгүй