Домэйн нэр

НүүрМэдлэгийн СанДомэйн нэрийг IP хаяг руу чиглүүлэх

Домэйн нэрийг IP хаяг руу чиглүүлэх

Анхаар: Тухайн домайны Nameserver нь үндсэн (default) Nameserver-үүд рүү заалттай байгаа тохиолдолд ажиллана. 

1. secure.itools.mn URL руу хандах

2. Дараах хэсгүүдэд өөрийн хэрэглэгчийн системийн бүртгэлтэй имэйл хаяг болон нууц үгийг оруулна.

2. Үндсэн нүүрний “Домэйн” хэсгээс “Миний домэйн нэрүүд”-ийг сонгоно.

3. IP хаяг заах гэж буй домайныхаа ард талд байрлах “Идэвхтэй/Active” товчийг дарна.

4. Дараа тухайн домайны удирдах хэсэгт байрлах Домэйн нэрийн удирдлага/DNS management цэс рүү орно.

5. Manage A товчийг дарна. Гарч ирсэн хуудаснаас “Add a new A Record”-г дарна.

6. Hostname хэсэгт @ тэмдэг, IPv4 хэсэг дээр өөрийн заах гэж буй хаягаа, TTL (энэ нь тухайн тохиргоо интернэтийн төхөөрөмж дээр шинэчлэгдэх хугацаа) хэсэгт “7200” бичиж Add record товчийг дарна.

7. Дараа нь мөн Hostname хэсэгт www , IPv4 хэсэг дээр өөрийн заах гэж буй хаягаа, TTL (энэ нь тухайн тохиргоо интернэтийн төхөөрөмж дээр шинэчлэгдэх хугацаа) хэсэгт “7200” бичиж Add record дарахад амжилттай хадгалагдлаа гэж гарна.

Жич: Тус тохиргоо нь таны ашиглаж буй интернэтээс хамаараад 4-6 цагийн дотор бүрэн идэвхижнэ.

Энэ заавар танд асуудлаа шийдэхэд тусалж чадсан уу?
ТиймҮгүй