Мэдээ мэдээлэл

НүүрМэдээ мэдээлэлАйтүүлс ХК IPv6 амжилттай нэвтрүүлж эхэллээ

Айтүүлс ХК IPv6 амжилттай нэвтрүүлж эхэллээ

Мэдээлэл

Өдөр ирэх тусам өсөн нэмэгдэж буй интернэт хэрэглэгчийн тоо, 5G сүлжээний нэвтрүүлэлт, IoT (Internet of Things) , аюулгүй байдал, IPv4-ийн нөөцийн хомсдол зэргээс хамаараад Интернэтийн протокол хувилбар 6 буюу IPv6-г нэвтрүүлэх чухал шаардлага үүсээд байгаа билээ.

2018 онд Дэлхий даяар IPv6 хаягийн хэрэглээ 18% байсан бол энэ үзүүлэлт 2023 оны  1 дүгээр улирлын байдлаар 35% болон өссөн байгаа нь дэлхий нийтээрээ хурдацтайгаар IPv6 хаяг руу шилжиж байгааг харуулж байна. Дэлхий даяар 5 бүсчлэлд хуваан IP хаягийг олгодог ба дэлхийд Америк тивийн бүс нутаг IPv6-н нэвтрүүлэлтийн хувиар хамгийн өндөр байгаа бол Африк тивийн бүс нутаг хамгийн бага хувьтай байгаа юм. Монгол улсын хамаардаг бүс буюу Ази Номхон Далайн бүс нутаг IPv6 нэвтрүүлэлтийн хувиараа 2-т буюу Америк тивийн бүс нутгийн дараагаар орж байна. Та бүхэн дараах хүснэгтээс дэлгэрэнгүй харна уу.

Хүснэгт 1. Дэлхий даяар болон бүс нутгуудын IPv6-г нэвтрүүлсэн байдал

APNIC (Ази Номхон Далайн бүсийн сүлжээ мэдээллийн төв)-с гаргаснаар 2022 оны төгсгөлд манай улсын IPv6 нэвтрүүлэлт 5%-д хүрэхгүй үзүүлэлттэй байсан бол 2023 оны 4 дүгээр сарын байдлаар уг үзүүлэлт 15% орчим болж өссөн байна.

Зураг 1. 2022 оны 12 сарын 30-ны байдлаар Монгол улс дахь IPv6 нэвтрүүлэлтийн хувь

Зураг 2. 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны байдлаар Монгол улс дахь IPv6 нэвтрүүлэлтийн хувь

Айтүүлс ХК нь дэлхий даяар өрнөж буй уг шилжилттэй хөл нийлүүлэн IPv6 нэвтрүүлэлтийг амжилттай хийлээ. Мөн бид 2023 онд нийт бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 60%-д IPV6-г нэвтрүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна.

 

 

Та энэ мэдээг бусадтай хуваалцаарай