Мэдээ мэдээлэл

НүүрМэдээ мэдээлэл“Айтүүлс” ХК-ын 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

“Айтүүлс” ХК-ын 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

Мэдээлэл

“Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-ын 1.1 болон 1.2-р заалтын дагуу мэдээллийн ил тод байдал болоод мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэх гэсэн заалтын дагуу “Айтүүлс” ХК-ийн 4-р улирлын санхүүгийн тайланг та бүхэндээ хүргэж байна.

Санхүүгийн тайлан 2019.04-р улирал

 

Та энэ мэдээг бусадтай хуваалцаарай