Мэдээ мэдээлэл

НүүрМэдээ мэдээлэл“Айтүүлс”ХК-ын 2019 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

“Айтүүлс”ХК-ын 2019 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан

Хувьцаа

“Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-ын 1.1 болон 1.2-р заалтын дагуу мэдээллийн ил тод байдал болоод мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэх гэсэн заалтын дагуу “Айтүүлс” ХК-ийн 3-р улирлын санхүүгийн тайланг та бүхэндээ хүргэж байна.

2019 3-р улирлын тайлан
Та энэ мэдээг бусадтай хуваалцаарай