СТАТИК IP ХАЯГ

Таны ашиглаж буй вебсайт, онлайн системд бодит IP хаяг (Real IP, Static IP, Dedicated IP) шаардлагатай бол энэхүү үйлчилгээг аваарай.
Манай зарим үйлчилгээнүүдэд бодит IP хаяг үнэ төлбөргүй дагалддаг. Түүнчлэн танд шаардлагатай хүссэн тооны IP хаягийг нэмэлтээр түрээслэн ашиглах боломжтой.

IP хаяг нь сүлжээнд холбоотой, IP буюу Internet Protocol-ийг ашиглан холбогдож байгаа бүх техник, тоног төхөөрөмжинд байдаг тоон хаяг юм. Улмаар IP хаяг нь сүлжээнд байгаа төхөөрөмжүүд хоорондоо холбогдох, сүлжээнүүдийн хооронд мэдээллийн багцуудыг чиглүүлэх үүрэгтэй бөгөөд сүлжээний бүтэц, замын дунд мэдээллийн эх үүсвэр болон эцсийн хүрэх төхөөрөмжийн байрлалыг мөн тодорхойлдог.

© 2017 Айтүүлс ХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.