22 Jun

Доголдолын тухай тайлбар

Байршуулах үйлчилгээний үйл ажиллагаа нь 2017 оны 6 сарын 21 өдрийн 12 цагаас эхлэн доголдож эхэлсэн. Уг доголдол нь цахилгааны үндсэн тэжээлийн гэмтлээс шалтгаалсан бөгөөд компанийн зүгээс шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллалаа.

Цахилгааны үндсэн тэжээл, нөөц 1, 2-р үүсгүүр, дундын төхөөрөмжүүдийг нэмж тоноглосон тул дахин энэ алдаа гарахгүй.

Бидний ажлыг хүндэтгэн хүлээцтэй хандсан хэрэглэгч Танд талархаж байгаагаа илэрхийлээд системийн доголдол гаргасандаа уучлал хүсье.

Share this