31 Jan

Зарим бүтээгдэхүүний үнэ өөрчлөгдөж байгаа тухай

Итгэмжит ресэллерийн үнэ, ам.долларын ханшийн өсөлт зэрэгт хамааруулан дараах бүтээгдэхүүнүүдийн үнийг 2017 оны 2 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн өөрчилж байна.

***
• Шинээр бүртгэх, сунгах, шилжүүлэхэд мөрдөгдөнө.
• НӨАТ ороогүй дүн.

Shine une

Айтүүлс ХК. Борлуулалтын алба

Share this