ХОСТ ДАМЖУУЛАН БОРЛУУЛАХ

Reseller hosting

Хост дамжуулан борлуулах үйлчилгээ гэдэг нь хэрэглэгч веб байршуулах үйлчилгээг цааш нь эцсийн хэрэглэгчдэд түрээслүүлэх, ашиглуулах боломжтой үйлчилгээ юм.
Олон тооны веб сайт хийдэг, хөгжүүлдэг ААН, хувь хүмүүст энэхүү үйлчилгээ маш тохиромжтой.

cPanel удирдлагын систем

Reseller төрлийн cPanel удирдлагын системтэй. Эцсийн хэрэглэгчид тус тусдаа удирдлагын систем (panel) ашиглана

Системийн хувилбар

Вебсерверийн програмын системийн хувилбар, модулиудыг өөрчлөх, нэмэгдүүлэх боломжтой.

Домэйн холбох боломж

Домэйн холбох боломжит тоо хязгааргүй. Түрээслэж буй талбараа хүссэн тоо хэмжээгээр хуваан, хуваарилах боломжтой.

© 2017 Айтүүлс ХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.