НӨӨЦЛӨЛТ

Бид бүтээгдэхүүний онцлог, шийдлээс хамаарч 1-7 хоног тутамд нөөцлөлт хийдэг давуу талтай.
Ийм хэдий ч үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран зарим онлайн аппликэйшнүүд илүү богино давтамжтайгаар эсвэл бүр өдөр бүр нөөцлөлт хийж байх шаардлагатай байдаг.
Хэрвээ таны вебсайт олон үйлдэл, тооцоолол, төлбөр тооцооны системтэй бол энэхүү үйлчилгээг нэмэлтээр авахыг зөвлөж байна.

© 2017 Айтүүлс ХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.